ביטוח נסיעות לאנשי עסקים

ביטוח לאנשי עסקים / לנוסע המתמיד - איתך כל השנה

ביטוח נסיעות לאנשי עסקים, ביטוח לאיש עסקים, ביטוח נסיעות עסקי חיפשת? תכנית הביטוח PassportCard לנוסע המתמיד, מאפשרת למבוטח להתפנות לעסקיו בחו”ל בראש נקי. התוכנית נותנת מענה לאנשי עסקים הנוסעים תכופות לחו”ל וכן מותאמת גם לנסיעות המשלבות עבודה עם נופש.

 

תכנית הביטוח PassportCard לנוסע המתמיד, מאפשרת למבוטח להתפנות לעסקיו בחו"ל בראש נקי. התוכנית נותנת מענה לאנשי עסקים הנוסעים תכופות לחו"ל וכן מותאמת גם לנסיעות המשלבות עבודה עם נופש.
PassportCard לנוסע המתמיד הינה תוכנית ביטוח שנתית הפוטרת את המבוטח מהפעלת ביטוח בכל פעם טרם יציאתו לחו"ל. במשך השנה, הינו מבוטח בכל נסיעותיו לחו"ל (עד 30 יום לכל נסיעה).

 

 
תוכנית הביטוח PassportCard לנוסע המתמיד כוללת:
• כרטיס Frequent Flyer PassportCard מגנטי לביטוח נסיעות לחו"ל.
• פטור מהשתתפויות עצמיות (לשירותים שנצרכים באמצעות הכרטיס).
• כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל עד לסך של 1,200,000$.
• הטסה רפואית לישראל בליווי של צוות וציוד רפואי.
• פינוי אווירי ממקום האירוע.
• כיסוי לספורט חורף עד 500,000$.
• כיסוי לספורט אתגרי עד 500,000$.
• פיצוי מיוחד בגין אובדן ימי עבודה עקב מקרי אשפוז.
• כיסוי מיוחד לביטול פגישת עסקים.
• כיסוי מורחב לכבודה עד 3,000$.
• כיסוי מיוחד למחשב אישי נישא, כולל מחשב לוח כדוגמאת I-pad.
• כיסוי להוצאות רפואיות שתגרמנה במקרה רעידת אדמה.
• חדר רופאים טלפוני דובר עברית– 24 שעות ביממה.
• מוקד חירום וסיוע למבוטח ולבני משפחתו – 24 שעות ביממה.
• צוות איתור וחילוץ בכוננות 24 שעות ביממה (לזכאים לכיסוי).

 

בנוסף:
שירות מיוחד במקרה של איחור או אי הגעת כבודה – הפעלת כרטיס ה-PassportCard למשיכת מזומן מיידית

עוד מאמרים בנושא

נגישות