image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


חופשות "כמו מפורסמים" - היעדים הנוצצים בעולם, אליהם טסים הסלב'ז לחופשות

יכול להיות שהחיים הרגילים האמיתיים של סלבריטאים אינם כל כך שונים משלנו, אבל ככל שהדבר נוגע לחופשות - אין ספק שיש משהו נכון במה שסלבריטאים עושים.