image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


כמה זמן להיות לפני טיסה בשדה התעופה?

מי שעבורם טיסה היא אירוע מרגש ובלתי שגרתי מרגישים "פרפרים בבטן" ככל שמתקרב הזמן לצאת אל שדה התעופה - אבל במקביל, גובר גם המתח הקשור בצורך להגיע בזמן.