image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


פסטיבלים באירופה באוקטובר

בתקופת הסתיו נערכים פסטיבלים רבים ומגוונים בכל רחבי העולם. נדמה כאילו במדינות שונות עושים ניסיון - מוצלח למדי בדרך כלל - להספיק לחגוג עוד קצת לפני שמגיעה העונה הקרה במהלכה כולנו נוטים להסתגר בבתים.