image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


קורונה, שמורונה: חופשה משפחתית בעידן וירוס הקורונה

איך בוחרים את יעד החופשה בזמן הקורונה? מה כדאי לארוז? ומה כדאי שתדעו על פוליסת הביטוח שלכם? אם כבר אפשר לטוס לחופשה, אז כדאי להיערך כמו שצריך