image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מוצ'ילרים

מוצ'ילרים


ביטוח נסיעות לסיני ולטאבה

סיני - נקודת המפגש המופלאה של ים, הררי מדבר, גמלים, חושות חמימות וחופשה זולה באופן מפתיע, העשויה לאפשר חופשת בטן גב חלומית – אולם כולנו מכירים כבר את אזהרות המסע של משרד החוץ הישראלי, המתריעות בנוגע לסכנות בנסיעה לסיני.