image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


טיסה לארצות הברית בזמן הקורונה - איך לנפוש בארה"ב?

מה הסטטוס בארצות הברית בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה לארצות הברית בימי הקורונה? ומהם היעדים הפופולריים ברחבי המדינות? למידע מלא על חופשה בארה"ב בתקופת הקורונה.