image

השפים הישראלים שבחרו לפתוח מסעדות בחו"ל

השפים הישראלים שבחרו לפתוח מסעדות בחו"ל


השפים הישראלים שבחרו לפתוח מסעדות בחו"ל

!אייל שני, אסף גרניט ומאיר אדוני... קבלו סקירה של כמה בתי אוכל מעולים שפתחו שפים ישראלים בחו"ל