image

אחת ולתמיד - חגים מעבירים בארץ או טסים לחו"ל?

אחת ולתמיד - חגים מעבירים בארץ או טסים לחו"ל?


אחת ולתמיד - חגים מעבירים בארץ או טסים לחו"ל?

מעדיפים לחגוג את החג בארץ או לטוס לחול ולחגוג את החג ב"שקט"? המאמר הבא מיועד לאלו ש"חייבים לטוס לחגוג את החג בחו"ל"