image

טיול לאיטליה בעידן הקורונה

טיול לאיטליה בעידן הקורונה


טיול לאיטליה בעידן הקורונה

האם הייתם מאמינים אם היינו מספרים לכם אי אז בחודש מרץ שתוך חודשים ספורים איטליה תהפוך למדינה ירוקה בזמן שישראל תיצבע באדום בוהק? האם מישהו בישראל יכול היה לנחש שבבוא היום האיטלקים הם אלו שיחששו לבקר בישראל ולא להפך? מובן שלא! אך כפי שגורס הפתגם המפורסם ביידיש, "האדם מתכנן ואלוהים צוחק" ונכון לשלהי 2020, מדינת ישראל יכולה רק להתקנא בנתוני התחלואה בארץ המגף.