image

ביטוח בריאות לחולים כרוניים ולחולים קשים

ביטוח בריאות לחולים כרוניים ולחולים קשים


ביטוח בריאות לחולים כרוניים ולחולים קשים

ביטוח נסיעות מכסה גם מקרים רפואיים וגם תקלות אחרות שיכולות להתרחש במהלך הנסיעה כמו ביטול הטיול, אובדן הדרכון והארנק, אי הגעת המטען, חוסר יכולת לקבל סיוע במקרה של אסון טבע וסיכונים פוטנציאליים בלתי צפויים אחרים.