image

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי דיאליזה

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי דיאליזה


ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי דיאליזה

חולי דיאליזה הם חולים אשר נזקקים לטיפול צמוד לפחות פעם או פעמיים בשבוע באופן רציף ובכל מקום. מן הסתם, גם כאשר הם נוסעים לחו"ל, הם צריכים ליווי רפואי צמוד ויכולת לבצע את הטיפולים הללו מבלי להיות מודאגים לגבי החמרה במצבם הרפואי.