image

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב

ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב


ביטוח נסיעות לחו"ל לחולי לב

חולים במחלות כרוניות וגם חולי לב נכללים בקבוצת מבוטחי נסיעות לחו"ל אשר נדרשים לביטוח נסיעות מותאם. בדרך כלל, חברות הביטוח מבקשות מספר מסמכים לצורך הבנת מצבו הרפואי של הנוסע.