image

ביטוח נסיעות לנשים בהריון

ביטוח נסיעות לנשים בהריון


ביטוח נסיעות לנשים בהריון

כמו כל אדם אחר שנוסע לחו"ל, גם נשים בהיריון רוצות ליהנות מטיסה לחו"ל בעיקר לפני הלידה ולפני שהתינוק יגיע וישנה את כל סדר היום שלהן ולא יותיר להן רגע של מנוחה.