image

האם ילדים צריכים ביטוח נסיעות לחו"ל?

האם ילדים צריכים ביטוח נסיעות לחו"ל?


האם ילדים צריכים ביטוח נסיעות לחו"ל?

נסיעה עם ילדיכם לחו"ל מצריכה תכנון מוקדם והרבה סבלנות. אז אחרי כל ההכנות והתכנון המוקדם - האם גם את הילדים צריך לבטח?