image

המדע שמאחורי בחירת המושב במטוס

המדע שמאחורי בחירת המושב במטוס


המדע שמאחורי בחירת המושב במטוס

אבל לא משנה איזה מושב אתם מעדיפים, הכול מסתכם בבחירה אחת: אם אתם מעדיפים להעיר או שיעירו אתכם, להפריע או שיפריעו לכם