image

טיול משפחות שהשתבש... ומוסר ההשכל לכולנו

טיול משפחות שהשתבש... ומוסר ההשכל לכולנו


טיול משפחות שהשתבש... ומוסר ההשכל לכולנו

טיול משפחות אמור להיות חוויה מגבשת, מקרבת שמבטיחה זיכרונות נהדרים לכול החיים. אבל מה קורה אם משהו משתבש? נכון, כולנו מרגישים ש"לי זה לא יקרה"... אז רק לשם ההדגמה, הנה סיפור שמדבר בעד עצמו.