image

חופשה בבולגריה בעידן הקורונה

חופשה בבולגריה בעידן הקורונה


חופשה בבולגריה בעידן הקורונה

מה הסטטוס בבולגריה בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה לבולגריה בימי הקורונה? ומהם היעדים הפופולריים בבולגריה? למידע מלא על חופשה בבולגריה בתקופת הקורונה