image

חופשה בגאורגיה בעידן הקורונה

חופשה בגאורגיה בעידן הקורונה


חופשה בגאורגיה בעידן הקורונה

מה הסטטוס בגיאורגיה בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה לגיאורגיה כרגע? ומהם היעדים הפופולריים בגיאורגיה? למידע מלא על חופשה בגיאורגיה בתקופת הקורונה