image

מוצ'ילרים בעידן הקורונה: לאן אפשר לטוס לטיול אחרי צבא?

מוצ'ילרים בעידן הקורונה: לאן אפשר לטוס לטיול אחרי צבא?


מוצ'ילרים בעידן הקורונה: לאן אפשר לטוס לטיול אחרי צבא?

דרום אמריקה או מרכז אמריקה? עם חיסון או עם בידוד? עם פתיחת השמיים יכולים גם הצעירים לשוב ולחלום על הטיול הגדול שלהם. המדריך השלם למוצ'ילר בזמן מגיפה עולמית