image

ועדת חריגים יציאה מהארץ - כיצד טסים למדינה אדומה?

ועדת חריגים יציאה מהארץ - כיצד טסים למדינה אדומה?


ועדת חריגים יציאה מהארץ - כיצד טסים למדינה אדומה?

בשל העלייה בתחלואה ממשיכה הממשלה להרחיב את רשימת המדינות האדומות, אליהן אסורה כעת היציאה מישראל. מה אפשר לעשות אם בכל זאת חייבים לטוס אל מדינה אדומה? האם יש דרך לקבל אישור? כל הפרטים כאן בפנים