image

טיול לדנמרק בתקופת הקורונה

טיול לדנמרק בתקופת הקורונה


טיול לדנמרק בתקופת הקורונה

מה קורה בדנמרק כיום בצל נגיף הקורונה? מה הם התנאים לטיסה לדנמרק? למידע המלא על נסיעה לדנמרק בתקופה הקרובה