image

בדיקת קורונה בנתב"ג ובדיקה פרטית בבית החולים לפני הטיסה - איך זה עובד?

בדיקת קורונה בנתב"ג ובדיקה פרטית בבית החולים לפני הטיסה - איך זה עובד?


בדיקת קורונה בנתב"ג ובדיקה פרטית בבית החולים לפני הטיסה - איך זה עובד?

השנה האחרונה שינתה כליל את מפת התיירות העולמית, בין אם מדובר במחירי הטיסות והיעדים החדשים שבהם מתאפשר לבקר בזמן קורונה ועד להצטיידות לקראת הטיסה המיוחלת