image

חופשה בקפריסין בצל הקורונה

חופשה בקפריסין בצל הקורונה


חופשה בקפריסין בצל הקורונה

מה הסטטוס בקפריסין בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה לקפריסין בימי הקורונה? ומהם היעדים הפופולריים בקפריסין? למידע מלא על חופשה בקפריסין בתקופת הקורונה