image

חופשה ביוון בעידן הקורונה

חופשה ביוון בעידן הקורונה


חופשה ביוון בעידן הקורונה

מה הסטטוס ביוון בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה ליוון בימי הקורונה? ומהם היעדים הפופולאריים ביוון בקרב הישראלים? למידע מלא על חופשה ביוון בתקופת וירוס הקורונה