image

הרחבה למצב בריאותי קיים בביטוח נסיעות לחו"ל

הרחבה למצב בריאותי קיים בביטוח נסיעות לחו"ל


הרחבה למצב בריאותי קיים בביטוח נסיעות לחו"ל

רוצים לטוס לחו"ל וסובלים ממצב רפואי קיים? מעוניינים לדעת באילו מקרים צריך לרכוש את ההרחבה? האם צריך הרחבה בזמן ההיריון? כמה זמן לאחר הניתוח ההרחבה רלוונטית?