תקנון תחרות – יובל כספית

תקנון תחרות – יובל כספית

הנתונים מעודכנים נכון לתאריך 02/08/22
 • התחרות תתקיים החל מיום שלישי ה-26.07.2022 בשעה 10:00 ועד ליום שלישי ה-02.08.2022 בשעה 23:59 (שעון ישראל) (להלן: "תקופת התחרות").
 • ההשתתפות בפעילות ומימוש הפרס הינם מגיל 16 ומעלה לזוכה ולמלווה מטעמו.
 • על מנת להשתתף בתחרות יש לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של פספורטכארד ושל יובל כספית, להגיב במהלך תקופת התחרות בפוסט התחרות לשאלה – לאיזה יעד תרצו שהנבחרת שלנו תטוס, ולמה?
 • מבין המשתתפים נבחר את הזוכה המאושר שיזכה בשובר של טיסה זוגית בסך 1000$.
 • בחירת הזוכה הינה לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת פספורטכארד. הענקת הפרס לזוכה מתחת לגיל 18 תיעשה אך ורק לאחר קבלת הסכמת ההורה או אפוטרופוס חוקי.
 • פספורטכארד תכריז על הזוכה המאושר ביום רביעי ה-03.08.2022 בשעה 16:00 (להלן: "הודעת הזכיה").
 • הזוכה אחראי להגיב להודעה הזכיה מהפרופיל באינסטגרם עמו השתתף בתחרות ולמסור פרטים מזהים כלהלן: טלפון וכתובת אימייל. זוכה שלא יספק פרטים אלה תוך שבעה ימים (קלנדריים) מיום מתן הודעת הזכיה – זכייתו תפסל.
 • פספורטכארד ו/או מי מטעמה אינם אחראיים בכל צורה שהיא לכל תקלה, שיבוש או הפרעה, מכל מין וסוג שהוא שיחולו ברשת האינטרנט לרבות באפליקציית אינסטגרם, גם אם יהיה בכך כדי להשפיע על תוצאות התחרות.
 • פספורטכארד רשאית לשנות/לבטל/לצמצם כל דבר שקשור לתחרות ולפרס על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת.
 • מימוש הפרס הינו בהתאם לתנאי הספק. כל הוצאה הקשורה בשימוש בפרס ו/או בקבלתו, לרבות תשלום מיסים בהם יהיה חייב הזוכה בקשר עם הזכיה, יחולו על הזוכה בלבד וישולמו על ידו.
 • הזכייה הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
 • ההשתתפות אסורה על עובדי חברת פספורטכארד ובני משפחותיהם מדרגה ראשונה.
 • אין להעלות תכנים פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או שלא נוצרו על ידכם באופן אישי/או תכנים שמפרים זכויות יוצרים. אין לעשות שימוש כלשהו בפרטים שקריים, לרבות מסירת פרטי הזדהות שקריים ו/או מטעים ו/או הזדהות לאדם אחר בכל דרך שהיא; מעשה ככאמור יביא לפסילה מיידית של המשתתף, שפעל באופן האמור.
 • כל תקלה, שיבוש, איחור, וכדומה, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע, מגיפות וכיו"ב, לא יחשבו להפרה של תקנון זה  ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות.
 • בעצם השתתפותו בתחרות, מאשר המשתתף כי הוא קרא את התקנון וכי הוא מסכים לכל תנאיו.

לרכישת פוליסה אונליין / להתחברות לאיזור האישי