PassportCard
רכישת ביטוח

על רקע הנסיבות החריגות וחוסר הוודאות באשר ליכולת לשוב לישראל מחו"ל בעת הזו, הרחבנו עבורכם את הכיסוי הרפואי בחו"ל, והחל מתאריך 27/03/2020 , אנו מאפשרים ליוצאים לחו"ל ולמבוטחים שכבר נמצאים בחו"ל לרכוש כיסוי רפואי מלא (מחליף קופת חולים) בחיוב חודשי ולפרק זמן בלתי מוגבל, לכל מדינה בעולם.

להשארת פרטים או התקשרות לחץ כאן

בשלב זה, לא ניתן לבצע רכישת ביטוח PassportCard דרך העמדה בנתב"ג.

רכישת הכיסוי הרפואי המלא בחו"ל הינה באמצעות דיווידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי ההצטרפות והחיתום של DavidShield, ותנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה.