PassportCard Flight Delay

שירות ללא עלות PassportCard Flight Delay
הטיסה של הלקוחות שלכם התעכבה? טוב שיש להם פספורטכארד!
את זמן ההמתנה לטיסה שהתעכבה, לקוחותיכם יוכלו להעביר באחד מ-1200 טרקלינים מתוך כ-650 שדות תעופה שונים ברחבי העולם, וליהנות מגישה חופשית לאינטרנט וכיבוד עשיר ביום ובלילה.

חדש! שירות בלעדי ללקוחות פספורטכארד

01

הרשמה לשירות Flight Delay

מוודאים שיש ללקוחותיכם פוליסת PassportCard, שולחים להם את לינק ההרשמה PassportCard Flight Delay והם נהנים מהמתנה באחד מהטרקלינים ברחבי העולם במקרה של עיכוב טיסה

02

לקוחותיכם הגיעו לשדה התעופה וגילו שיש להם עיכוב בטיסה?

טוב שיש להם PassportCard!
במקרה והטיסה התעכבה ביותר מ-90 דקות לקוחותיכם יוכלו להמתין בטרקלין באחד מ-650 שדות התעופה ברחבי העולם

03

הנפקת שובר במקרה של עיכוב טיסה

את השובר יקבלו לקוחותיכם באימייל, ויוכלו ליהנות בטרקלינים השונים מגישה חופשית לאינטרנט וכיבוד עשיר ביום ובלילה

איזה עיכוב טיסה מזכה את לקוחותיכם בשירות? האם אפשר להירשם במהלך 24 שעות לפני הטיסה? לקוחותיכם שכחו להירשם והטיסה שלהם בעוד שעתיים, האם הם זכאים להטבה?

איזה עיכוב טיסה מזכה את לקוחותיכם בשירות? האם אפשר להירשם במהלך 24 שעות לפני הטיסה? לקוחותיכם שכחו להירשם והטיסה שלהם בעוד שעתיים, האם הם זכאים להטבה?

סרטוני הסבר

מה זה PassportCard Flight Delay?

איך מממשים את השירות שלב אחר שלב?