כללים והסבר למינוי סוכן

באזור זה תוכלו לקבל מידע עבור אופן ביצוע מינוי סוכן ביטוח אשר ישמש כמיופה כוח בטיפול בפוליסות פספורטכארד שלכם


לקוח רשאי לבקש למנות סוכן מטעמו בכל עת באחת מהדרכים הבאות, דרך האזור האישי או באמצעות הטופס הייעודי לכך בצירוף ת.ז + ספח לכתובת המייל


מינוי סוכן באמצעות האיזור האישי מתעדכן באופן מידי. החברה רשאית לעדכן את דבר מינויו של הסוכן במערכותיה בתוך 5 ימי עסקים ממועד קבלת הטופס הייעודי, וכן רשאית לשלוח הודעה לסוכן הקודם הרשום בתיק בדבר מינוי סוכן חדש, בתוך 3 ימי עסקים.


הסוכן שמונה ירשם כסוכן בתיק הלקוח מרגע אישור המינוי במערכות החברה. ניתן למנות סוכן ביטוח רק במידה והופעלה פוליסה באמצעותו באחת מנסיעותיכם.