מדיניות הפרטיות ותנאי שימוש

האמור להלן רשום בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לכל המגדרים.

הקדמה:

מוצרי הביטוח הניתנים לרכישה באמצעות אתר אינטרנט זה או באמצעות מוקד המכירות הטלפוני של חברת פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ (להלן – PassportCard) או באמצעות סוכן ביטוח ו/או בכל ערוץ אחר שיוצע על ידי PassportCard, אינם זמינים לכל אדם ובכל מדינה, והינם כפופים לתנאים, מגבלות ודרישות שונות. הזכאות לרכישת מוצרי הביטוח של PassportCard, והשירותים המסופקים על ידי חברת  PassportCard מיועדים בעיקרם לאזרחי מדינת ישראל מעל גיל 18 בלבד, ולרכישה בעוד המועמד לביטוח שוהה בישראל בלבד, טרם היציאה לחו”ל. עם קבלת אישור הרכישה שאנו נשלח לך, הינך זכאי להטבות ולכיסויים המפורטים בפוליסת הביטוח שרכשת החל מיום כניסתה לתוקף ועד ליום האחרון הנקוב בדף פרטי הביטוח. חו”ל לעניין זה – כל מדינה מחוץ לישראל.

מובהר כי רכישה והפקת פוליסה בעודך שוהה בחו”ל אינה תקפה ומהווה הפרה של תנאי השימוש, כמו גם ביטול הפוליסה מתחילתה, על כל המשמעויות הנובעות מכך.

 • איסוף ושימוש במידע ונתונים אישיים – כללי
  • השימוש בערוצים השונים שאנו מעמידים לרשותך – דרך מוקדי השירות הטלפוניים, אתר האינטרנט, היישומון לטלפונים סלולאריים, וכיו”ב, מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה כלשונם, והשימוש בהם ייחשב להסכמה מצדך לכל התנאים המפורטים במדיניות זו, כולל ביחס לנתונים והמידע שתספק לנו הן בהיותך מועמד לביטוח טרם ביצוע רכישה, והן כמבוטח שכבר רכש פוליסת ביטוח באמצעותנו.כל המידע והנתונים אודותיך יישמרו במאגר המידע של PassportCard בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981 לרבות התקנות וההנחיות שמכוחו.
  • עיבוד המידע והנתונים שייאספו אודותיך ישמש אותנו לצורך הפקת פוליסת ביטוח ומתן כיסוי ביטוחי על פי תנאי הפוליסה שרכשת, בירור ויישוב תביעות מכוח הפוליסה, מתן שירות ותמיכה בשירות, מדידה של פעולות השירות, בקרה על תהליכי השירות השונים, למידה ומחקר של תפקוד השירותים והמערכות שלנו, למידה ומחקר של תפקוד אתר האינטרנט והיישומון הסלולרי, למידה ומחקר של התנהגות לקוחותינו, כולל ניתוח של השימוש באתר האינטרנט וביישומון הסלולרי, עריכת סקרים ומשלוח שאלונים, ושיפור ופיתוח רמת השירות.
  • אנחנו עומדים בדרישות החוק ומצפים ממך לעמוד באלו גם. ככל שיידרש, ייתכן ונעשה שימוש בנתוניך האישיים לצורך אכיפת תנאי השימוש שלנו, אכיפת הסכמים משפטיים אחרים, לצורך ציות לצווים אדמיניסטרטיביים וצווי בית משפט, לצורך מתן עזרה לרשויות האכיפה, לצורך גבייה של חובות ומניעה של פעולות מרמה, גניבה, הפרות שונות, גניבת זהות ושימושים לא נאותים אחרים בשירותים שלנו כמו גם לצורך ביצוע פעולה משפטית בסכסוכים משפטיים והליכים משפטיים.
  • לידיעתך, שיחות הטלפון המתקבלות במוקדים הטלפוניים שלנו מוקלטות לצורך מימוש המטרות המפורטות במדיניות זו, ונשמרות במאגר המידע, כמפורט במדיניות זו.
  • ייתכן וישנם נתונים שאינך מחויב לספק לנו, אולם ככל שלא תעשה כן לא נוכל לספק לך את השירותים אליהם אנחנו מתחייבים ובכלל זאת מתן הכיסוי הביטוחי ו/או טיפול בפניות לקבלת שירות, ו/או בתביעות לתגמולי ביטוח. אנחנו לא נעשה שימוש בנתוניך האישיים, ולא נחשוף אותם, לצורך מימוש מטרות שאינן מוזכרות במדיניות זו. אנחנו נפעל כמיטב יכולתנו ועל פי כל דין לצורך הגנה על הפרטיות של נתוניך האישיים.
    
 • דרכי איסוף המידע והנתונים אודותיך
  • כמועמד לביטוח, המבקש לרכוש פוליסת ביטוח נסיעות לחו”ל באחד מערוצי המכירה שאנו מעמידים לרשותך – באתר  האינטרנט, במוקד המכירות הטלפוני, או באמצעות סוכן ביטוח  תתבקש למסור פרטים אישיים ובכלל זאת את שם, מספר זיהוי, מספר טלפון , כתובת דוא”ל, וכן פרטים על בני משפחתך (אם הנך מבקש לרכוש פוליסת ביטוח בעבורם). בנוסף תתבקש למסוראת תאריכי הנסיעה ויעד הנסיעה,, פרטי אמצעי תשלום, וכן מידע אודות מצב בריאותך ומצב הבריאות של ילדיך מתחת לגיל 18.
  • בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח התשמ”א-1981,  על המועמד לביטוח למסור פרטים מלאים וכנים בהתאם לדרישות שנציג לך בתהליך המכירה בערוצים השונים. מידע חלקי או שגוי עלול לגרום להערכת סיכון שגויה על ידי  PassportCard וכתוצאה מכך לשלילת זכאויות על פי פוליסת הביטוח שנרכשה כמו גם ביטול הפוליסה מראשיתה ודחייה של תביעות לתגמולי ביטוח.

אם משהו לא ברור או לא מובן במהלך תהליך הרכישה, יש ליצור קשר עם מוקד המכירות או עם מוקד שירות הלקוחות של PassportCard.

 • איסוף מידע בעת שימוש בכרטיס הנטען של PassportCard
  • מעצם היותו של הכרטיס בבעלות PassportCard, נתוני השימוש בכרטיס לרבות הטענות, סליקות, פירוט בתי העסק, סכומים ששולמו או נמשכו ממכשירי בנק אוטומטיים, וכל שימוש או ניסיון לשימוש הנעשה בכרטיס, נאספים ונשמרים במאגר המידע של ספק הכרטיסים, וכן מועברים ישירות ל-PassportCard ונשמרים במאגר המידע של החברה. מעצם השימוש בכרטיס הנך מסכים לאיסוף ועיבוד הנתונים והמידע הכרוכים בשימוש בכרטיס למטרות המפורטות במדיניות זו בלבד.
 • איסוף מידע בעת קבלת שירות וטיפול בתביעות 

לאחר רכישת פוליסה, ובהיותך מבוטח באמצעות חברת PassportCard, ייתכן ותמסור לנו מידע ונתונים נוספים, כולל מידע רפואי, בין אם במסגרת תביעות שתגיש לנו לתשלום תגמולי ביטוח מכוח הפוליסה ו/או במסגרת בירורים שונים שתבקש לערוך עמנו, וייתכן אף שנקבל נתונים ו/או מידע רפואי מספק שירות רפואי בחו”ל שתטופל באמצעותו. נתונים  אילו יישמרו במאגר המידע של החברה וישמשו למימוש המטרות המפורטות במדיניות זו.

אנו משתמשים בקומבוקס כספק שירותי צד שלישי על מנת לספק את שירותי התקשורת הדיגיטלית שלנו. למידע נוסף על אופן השימוש בקבצי Cookies והגנת הפרטיות ע”י קומבוקס לחצו כאן.

 • מידע על מיקום לצורך רישום ושימוש ביישומון
 • בעת הרישום ליישומון, תתבקש לאשר את הסכמתך למתן גישה לשירותי המיקום GPS של המכשיר הסלולארי שברשותך. אנו זקוקים לפרטי המיקום שלך בכדי לספק לך את השירותים הבאים כמפורט להלן:
 • לצורך חישוב אוטומטי של הסכום שיוטען לכרטיס ה-PassportCard, בהתאם לעלויות המקובלות של סוג השירות הרפואי המבוקש על ידך  ביעד בו אתה נמצא.
 • לצורך הפעלת שירות Google Maps המוטמע ביישומון,  לאיתור רופאים, מרפאות, בתי מרקחת וכו’ הקרובים למקום בו אתה נמצא. השירות מאפשר להציג בפניך את תוצאות החיפוש וכן את המרחק בינך לבין בית העסק הקרוב ביותר, עפ”י האזור והתחום הנבחר. השימוש בשירות  Google Maps הינו בכפוף למדיניות הפרטיות של Google בקישור הבא:  https://policies.google.com/privacy

 • נתונים על שימוש בפלטפורמות הדיגיטליות
  • כאשר הנך משתמש באתר האינטרנט שלנו ו/או ביישומון הסלולרי ו/או בכל פלטפורמה דיגיטלית אחרת (להלן: “הפלטפורמות הדיגיטליות“), השרתים שלנו מתעדים פרטים הקשורים בשימוש בפלטפורמות אלו, כגון: סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה שבאמצעותן ניגשת לפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, מיקום  GPSומספר פרוטוקול האינטרנט של מכשירך (IP Address). בנוסף, אנחנו אוספים פרטים על פעילותך בפלטפורמות כאמור כגון זמני הכניסה והיציאה מהפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, זמן השימוש בשירותים, היסטוריית גלישה בעמודים הקשורים לפלטפורמות שלנו וכיו”ב.
  • אנחנו עושים שימוש בכלים של ספקים חיצוניים המאפשרים לנו לנטר את אופי הפעילות בפלטפורמות הדיגיטליות (ללא העברת פרטים מזהים אודות המשתמשים), כמו גם כלי פילוח סטטיסטים של חברתGoogle , אשר כפופים למדיניות הפרטיות של חברת Google אשר נמצאת בלינק:https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. הכלים של Google  כוללים שימוש ב-Cookies לצורך מתן השירותים. לעוד מידע על Cookies נא ראה את החלק הרלוונטי מטה במדיניות זו.

 איסוף נתונים דרך פלטפורמות ציבוריות הכוללות את נתוניך האישיים

 • לפני התקשרותנו הראשונה עמך, ייתכן וקיבלנו, או ניתנה לנו גישה, לנתוניך האישיים מרשתות חברתיות ופלטפורמות ציבוריות אחרות ברשת האינטרנט  עליהן פרסמת, באופן ציבורי ופתוח, את נתוניך האישיים. נתונים אלו כוללים, בין היתר, את פרטיך האישיים, פרטי הקשר שלך, מיקומך הגיאוגרפי וכל מידע אחר אשר נמצא באותן פלטפורמות ציבוריות.
 • מי עשוי להיחשף לנתונים ולמידע האישי שמסרת לנו:

ייתכן ואחד מן הגורמים אשר יפורטו להלן ייחשפו לנתונייך האישיים וזאת על מנת שנוכל לספק לך את השירותים להם התחייבנו ו/או לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו:

 • ספקי שירות רפואי בישראל ובחו”ל (רופאים, בתי חולים, ספקי שירות פינוי מוטס וכיו”ב)
 • חברות בתוך קבוצת החברות של חברת דיוידשילד סוכנות לביטוח חיים (2000) בע”מ (לדוגמה חברות אם, חברות בת, חברות אחיות וכיו”ב)
 • ספקי שירות אדמיניסטרטיבי
 • ספקי שירותי מערכות מידע (לדוגמה ספקי מחשוב ענן)
 • עורכי דין
 • סוכני ביטוח
 • רשויות החוק לאחר שהציגו בפנינו צו מבית המשפט הרלוונטי לחשיפת נתוניך האישיים.
 • חברות ביטוח האחראיות לשלם את תביעותיך (ככל שתוגש תביעת ביטוח)
 • גופים פיננסיים כגון: בנקים, חברות אשראי, סולקי כרטיסי אשראי, מנפיקי כרטיסי אשראי, חברות תיווך לסליקת אשראי (Gateway)
 • העברת מידע לספקי שירות רפואי בחו”ל או לגורמים אחרים בחו”ל
  • ייתכן ונצטרך להעביר את נתוניך האישיים לספקים הנמצאים מחוץ לגבולות מדינת ישראל לצורך מתן השירותים שלנו, כמפורט במסמך זה לעיל.  אם תזדקק לשירות שאנחנו מעניקים בעודך בביקור באחת ממדינות אלו אתה מעניק לנו את הסכמתך המפורשת להעביר את נתוניך האישיים לכל ספק במדינות אלו לצורך קבלת השירותים.
 • משך הזמן בו נשמור את נתונייך האישיים
  • נתוניך האישיים יישמרו על ידינו לפחות לפרק הזמן הנדרש כאמור בחקיקה הרלוונטית בסמכות השיפוט הרלוונטית אלינו (לדוגמה הרשויות הישראליות דורשות מאתנו לשמור את הנתונים האישיים של מבוטחינו לתקופה בת שבע שנים לאחר ההתקשרות האחרונה עם המבוטח). לאחר התקופה הנדרשת אנחנו נבחן את המשך החזקת הנתונים האישיים אלא אם תבקש מאתנו, בכתב, למחוק אותם. ייתכן ונסרב לבקשתך.
 • מדיניות שימוש ב-Cookies
  • Cookies הם סמני אינטרנט ייחודיים שאנחנו שולחים לדפדפן האינטרנט שלך. Cookies הם אינם תוכנת מחשב ואין להם את היכולת לבצע פעולות או לקרוא את המידע על המחשב שלך. ייתכן ונשלח אלייך Cookies מפעם לפעם. על ידי משלוח Cookies  אתר האינטרנט שלנו מזהה אותך כאשר אתה יוצר איתנו קשר שוב, מה שמאפשר לנו להעניק לך שירות מהיר ויעיל יותר. משלוח Cookies גם חוסך לך את הזמן להזין את נתוניך האישיים, אשר שמורים בסודיות אצלנו במערכת, באופן חוזר ונשנה. דפדפנים שונים מאפשרים לך לנהל את הגדרות ה-Cookies שעל מחשבך. שים לב כי נטרול אפשרות השימוש ב-Cookies על מחשבך יכולה לסרבל את תהליך קבלת השירותים ו/או יכולה למנוע מאתנו להעניק לך שירותים.
 • זכות הגישה, זכות התיקון ומשלוח בקשה למחיקת נתוניך האישיים
  • לצורך גישה לנתוניך האישיים, כולל ביצוע עדכון לחלק מהפרטים במידת וזיהית שחלק מפרטיך אינם נכונים, באפשרותך לפנות לאיזור האישי באתר האינטרנט, ו/או ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו – בכתב בכתובת דוא”ל pcsr@passportcard.co.il או בשיחת טלפון. לצורך כך תתבקש לספק אמצעי זיהוי.
  • אם אתה מעוניין שנמחק מידע או נתונים כלשהם שסיפקת לנו, תוכל ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו בטלפון או בכתובת דוא”ל: pcsr@passportcard.co.il ואנחנו נגיב לבקשתך בזמן סביר. שים לב כי ייתכן וישנם נתונים שלא נוכל למחוק וזאת לצורך עמידה בדרישות החוק ו/אוניהול הליכים משפטיים ו/או אכיפת הסכמים. בנוסף, לאחר שאנחנו מוחקים את נתוניך, ייתכן וייקח זמן עד ששאריות נתוניך יימחקו משרתיה הפעילים ושרתי הגיבוי של החברה. מחיקת נתוניך לא תשנה או תמחק את הנתונים שכבר נשלחו לצדדים שלישיים, בכפוף למדיניות זו או כל הסכם אחר שיחול בינך ובין החברה.
 • אמצעי התשלום שלך
  • אם רכשת מוצר ביטוח מאתנו באמצעות כרטיס אשראי נא שים לב כי אנחנו עומדים בתקן תעשיית חברות כרטיסי האשראי לאבטחת מידע (Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)). לאור זאת, יישמנו אמצעי הגנה טכניים וארגוניים כך שנוכל להגן על הנתונים הקשורים באמצעי התשלום שלך, כגון מספר כרטיס האשראי שלך, ולשמור עליהם סודיים.
  • אם העברת לנו את פרטי חשבון הבנק שלך לטובת קבלת תשלומי ביטוח בעתיד, אנחנו נשמור על נתונים אלו בסודיות ובכפוף לסטנדרט אבטחת המידע כמפורט במדיניות זו.  
 • שימוש בנתונים ובמידע למטרות שיווק
  • ייתכן וניצור עמך קשר דרך כתובת הדוא”ל ו/או מספר הטלפון הסלולרי שמסרת לנו, לצורך משלוח תזכורות, מידע והודעות בנוגע לשירותים שלנו, וכן לצרכי משלוח מסרים שיווקיים ו/או הודעות פרסומת העונות על הגדרת “פרסומת” כמפורט בסעיף 30א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב-1982, לרבות בדרך של דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
  • הנך זכאי בכל עת לבקש שלא להיכלל ברשימת התפוצה שלנו על ידי משלוח בקשה בדוא”ל לכתובת marketingservice@passportcard.co.il או על ידי לחיצה על אפשרות ההסרה מרשימת התפוצה בהודעות שאנחנו שולחים. לביטול הצטרפותך לרשימת התפוצה שלנו לא תהיה כל השפעה על זכויותיך כמבוטח בפוליסת הביטוח שרכשת מאיתנו.
 • אבטחת מידע
  • אנחנו עושים מאמצים רבים להגן על סודיות הנתונים האישיים תוך כדי שימוש באמצעי אבטחת נתונים סבירים ומקובלים בשביל לעמוד בסטנדרט הגבוה של התעשייה. בנוסף, אימצנו כללים קפדניים הכוללים אמצעים אדמיניסטרטיביים טכניים ופיזיים, כולל הגנה נגד גישה ו/או פריצה לא מאושרת לנתונייך האישיים.
  • התקשורת בין הפלטפורמות הדיגיטליות שאנו מעמידים לשירותך לבין השרת של פספורטכארד מוצפנת ומאובטחת בשיטות הצפנה חדישות ומחמירות, ובאמצעות מנגנוני הצפנה המהווים תקנים להצפנת מידע ביישומי אינטרנט. יצירת קשר מאובטח מונעת מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים באינטרנט.  בעת גלישתך בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו עליך לוודא כי מופיע סמל המנעול כשהוא סגור. סימן זה מעיד כי הנתונים המועברים לשרת החברה מוצפנים. 
  • שרת פספורטכארד אינו מתחבר ישירות אל האינטרנט, אלא מבודד מרשת האינטרנט באמצעות שכבות הגנה הכוללות בין השאר מערכת נתבים, מסננים ו- Firewall. קיימת השגחה ובקרה מתמדת באמצעות כלים שונים על כל ההתקשרויות בין שרת פספורטכארד למשתמשי הפלטפורמות הדיגיטליות.
  • על אף האמור לעיל שום מערכת אינה חסינה בצורה מלאה מחדירות לא מאושרות. לכן, אנחנו לא נישא באחריות לכל כישלון מערכת/פריצה לא מאושרת למערכת שלא יכולנו לצפות מראש, בשים לב לנסיבות הסובבות את האירוע, לטכנולוגיות הקיימות בשוק ומחיריהן.   
 • היבטי השימוש בפלטפורמות הדיגיטליות 
  • קניין רוחני והגבלת השימוש – כל זכויות הקניין הרוחני בקשר לפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, לרבות זכויות יוצרים שייכות לנו באופן בלעדי. השימוש בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו מחייב אותך  לנהוג בכפוף לזכויות אלו, ואינו מקנה לך כל זכות, מעבר לזכות השימוש בפלטפורמות אילו, כמוגדר על ידינו. סימני המסחר שלנו (למעט סימנים של צדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים שלנו) הנם קניינה הבלעדי של פספורטכארד ואין לעשות בהם שימוש ללא הסכמתה של פספורטכארד בכתב ומראש. עליך להימנע מלהכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו.
  • קישורים לאתרי / יישומי אינטרנט אחרים  – הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו עשויות להכיל קישורים לאתרי/ יישומי אינטרנט המופעלים בידי צדדים שלישיים. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. אין לפספורטכארד שליטה באתרי/יישומי אינטרנט אלה, והיא אינה נושאת באחריות לתכנים המופיעים או שאינם מופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלה  משום אישור פספורטכארד לתכנים המופיעים בהם, והם אינם מעידים על קשר כלשהו בין פספורטכארד למפעילי האתרים האמורים. כמו כן, פספורטכארד איננה אחראית על תוכנות או כל אמצעי אחר הקיים באתרים אלה ועל כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לציוד (תוכנה או חומרה) שברשותך בעת הגלישה לאתרים אלו. האמור לעיל תקף גם לשימוש בתוכנת ה Skype לשם יצירת קשר.
  • איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור – כתנאי לשימוש בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, הנך מתחייב שלא להשתמש בהם ו/או בתכנים המופיעים בהם למטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים במסמך זה, ו/או על פי כל דין.
  • הגבלת אחריות – תיתכן אפשרות שבפלטפורמות הדיגיטליות שלנו נפלו שיבושים, אי התאמות, שגיאות או אי דיוקים, וזאת אף על אף שאנו עושים כל שביכולתנו לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע, התחשיבים והתוכן הכלולים בהן. אנו לא נהיה אחראים לשום נזק, ישיר או עקיף, הוצאה ו/או הפסד העלולים להיגרם לך עקב קיום שיבושים אלה. השימוש בפלטפורמות הדיגיטליות אינו מהווה תחליף לקבלת שירותי ייעוץ מכל סוג שהוא; בכל בעיה או שאלה עליך להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנתוניך ולצרכיך.

הפלטפורמות הדיגיטליות מוצעות לך כמות שהם (”As Is”), בלא כל התחייבות, אחריות או מיצג כלשהו מצידנו בדבר מידת ההתאמה, האמינות, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של כל הכלול בהם, באופן שבו הנך רשאי להחליט האם להשתמש בפלטפורמות אילו. אנו לא תישא בשום אחריות בגין נזק, ישיר או עקיף, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש בפלטפורמות הדיגיטלית, לעיכוב בשימוש בהן, לשינוי בזמני תגובה, חוסר זמינות שלהן או איזה מהשירותים המוצעים באמצעותן, או לאי-יכולת להשתמש בפלטפורמות הדיגיטליות מכל סיבה שהיא.

 • הורדת תוכנה – ייתכן כי במסגרת הפלטפורמות הדיגיטליות תתאפשר הורדת תוכנות ו/או יישומים כלשהם. אנו לא נהיה אחראים לנזק כלשהו העלול להיגרם עקב הורדה ו/או שימוש בכל תוכנה ו/או יישום כאמור.
 • אזהרה משפטית – תכנים רפואיים – המידע הכלול בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו אינו מיועד לשמש כתחליף לייעוץ רפואי מקצועי, ואין לראותו כמיועד לכך. עליך לבקש תמיד את עצתו של הרופא שלך, או איש רפואה מוסמך אחר לפני התחלת טיפול כלשהו, או בכל שאלה רפואית שהיא, במקרים שבהם המידע המוצג מכוון לאבחנה או לטיפול רפואי.
  המידע מוצג מתוך כוונה בלעדית להציג מידע רפואי כללי לתועלת הציבור, מבלי שפספורטכארד תחשב כמי שמספקת או מפעילה טיפול רפואי, שירותי אשפוז, או שירות רפואי אחר מכל סוג שהוא. המידע המופיע בפלטפורמות הדיגיטליות אודות טיפולים ו\או תרופות ו\או שירותים רפואיים כלשהם, הוא כללי בטבעו ומיועד לשימוש כמכשיר חינוכי. אין הוא מכסה את כל השימושים האפשריים, הפעולות האפשריות, תוצאות הלוואי האפשריות, ההשפעות הבין תרופתיות האפשריות, והאזהרות האפשריות השייכות לתרופות ו/או שירותים רפואיים אלה. גם אין המידע מיועד לשמש כעצה רפואית לבעיה מסוימת, או לשם הערכה בנוגע לסיכונים ולתועלת שבלקיחת תרופה מסוימת ו/או טיפול מסוים.
 • היבטי השימוש בכרטיס ה-PassportCard
  • כרטיס ה PassportCard הינו כרטיס נטען המאפשר לנו לשלם לך תגמולי ביטוח על פי פוליסת הביטוח שרכשת על פי בקשתך אם תזדקק לשירותים רפואיים בחו”ל ובמקרים של עיכוב בהגעת הכבודה. הכרטיס הינו בבעלות פספורטכארד, וניתן לך בהשאלה למטרות הבאות בלבד:
 • כאשר תזדקק, בעת היותך בחו”ל ובמקרה חירום רפואי, לשירותים רפואיים כגון ביקור רופא, חדר מיון, בדיקות הדמיה פשוטות (אולטרסאונד, רנטגן), בדיקות מעבדה ורכישת תרופות. לפספורטכארד  שמורה הזכות לשנות את רשימת השירותים בכל עת באופן גורף או לכל מקרה בנפרד לפני העניין והחלטתה הבלעדית.
 • אם בהגיעך ליעד בחו”ל חל עיכוב במסירת הכבודה שלקחת עמך בצאתך מישראל. “עיכוב” משמעו – עיכוב העולה על 12 שעות מרגע הגיעך ליעדך בחו”ל. שים לב כי הטענת כספים לכרטיס במקרה זה תתאפשר רק אם רכשת את ההרחבה לכבודה (פרק 7 לפוליסת הביטוח), והדבר צוין בדף פרטי הביטוח במפורש.
  • הכספים יוטענו לכרטיס בדולר ארה”ב, ויומרו באופן אוטומטי בעת ביצוע עסקה באמצעות הכרטיס למטבע המקומי במדינה שבה הנך נמצא.
  • הכרטיס אינו מיועד לביצוע עסקאות או רכישות שאינן למטרות המפורטות לעיל, ואין לעשות בכרטיס שימוש כלשהו שאינו תשלום עבור שירותים רפואיים בחו”ל.
  • הכרטיס הינו אישי, ואין להעבירו לשימושו של אדם אחר, למעט בני משפחתך מדרגה ראשונה המבוטחים איתך באותה הפוליסה.
  • הכרטיס אינו כרטיס חיוב או כרטיס אשראי כהגדרתם בחוק כרטיסי חיוב התשמ”ו 1986.
  • הכרטיס מיועד לשימוש רב פעמי וניתן לטעינות חוזרות. אנא שמור על הכרטיס עבור נסיעותיך הבאות לחו”ל. תוקף הכרטיס מוטבע על גבי הכרטיס. אם פג תוקפו של הכרטיס שברשותך, אנו נקבל על כך חיווי באמצעות מערכות המידע שלנו ונדע לספק לך כרטיס חדש ברכישתך הבאה.
  • תנאי לשימוש בכרטיס הינו העמדת כרטיס האשראי שבאמצעותו שילמת עבור רכישת מוצר הביטוח, כעירבון לכל הפעולות הנעשות באמצעות כרטיס ה-PassportCard. במקרה של ביצוע עסקאות בכרטיס שאינן מוכרות על ידי תכנית הביטוח, יחויב כרטיס האשראי שלך והודעה על כך תימסר לך בהתאם. במקרה בו לא יהיו בידינו פרטים על כרטיס האשראי שלך, אנו ניצור עמך קשר לצורך קבלת אמצעי תשלום לגבייה.
  • במסגרת הבקרה השוטפת על תהליך ההטענה, ייתכן ותידרש לשלוח אסמכתאות המעידות על שימוש נאות בכרטיס. חוסר שיתוף פעולה עלול לגרום לחסימת השירות עד להשלמת המידע המבוקש.
  • אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לחסום את השימוש בכרטיס בעת שימוש לא נאות או שבניגוד לייעודו של הכרטיס.
  • הסכום שיוטען על הכרטיס ייקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בהתאם לנתונים במערכות החברה, ובהתאם לסוג השירות המבוקש על ידך וביחס לקבלת השירות.
  • סכומי הכסף שהוטענו לכרטיס באמצעות האפליקציה ולא נעשה בהם או בחלקם שימוש ב 24 שעות שלאחר ההטענה או הוטענו באמצעות המוקד ולא נעשה בהם או בחלקם שימוש לאחר 96 שעות מההטענה ייגרפו בחזרה על ידינו בחזרה.
  • לא נישא באחריות לסירוב או חוסר יכולת של ספק כלשהו לכבד את הכרטיס או לקבל תשלום באמצעותו ו/או לחוסר יכולת לעשות שימוש בכרטיס עקב התשתית ו/או תנאים השוררים ביעד בו הנך נמצא. במקרה כזה, שמורה לך הזכות לשלם באופן עצמי על תביעות רפואיות ולהיות זכאי להחזרים בהתאם לתנאי הפוליסה שברשותך.
  • ככל ויעלה הצורך במשיכת כספים שהוטענו בכרטיס ממכשירי בנק אוטומטיים בחו”ל, תוכל להפיק באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות או באמצעות היישומון קוד משיכה חד פעמי. בחלק ממכשירי הבנק האוטומטיים תיגבה עמלת משיכה ויחולו הפרשי שער מדולר ארה”ב למטבע אותו הנך מבקש למשוך. פספורטכארד אינה נושאת בעמלות והפרשי שער אלו.
  • עליך להודיע למוקד שירות הלקוחות של פספורטכארד על כל אבדן או גניבה של הכרטיס בהקדם האפשרי.

 • קשר לצורך קבלת שירות ובירורים

בשאלות או בבעיות הקשורות באחד או יותר מערוצי השירות שלנו (אתר, מוקדי השירות והמכירה הטלפוניים, יישומון סלולרי) ניתן לפנות אלינו בדרכים הבאות:

 • בטלפון: 972-9-8920930+. 
 • בדוא”ל: pcsr@passportcard.co.il
 • בווטסאפ: 972-50-670-8544+
 • בדואר לכתובת: רח’ הצורן 8א’  אזור התעשייה דרום נתניה, ישראל. מיקוד: 42504, ת.ד. 8767
 • חשוב עוד לדעת
  • הגבלת הגישה –  PassportCard שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
  • משלוח תוכן – ככל שאתה נדרש לשלוח לנו תוכן, בין אם דרך הפלטפורמות הדיגיטליות שלנו ו/או בכל ערוץ שירות אחר נא עשה זאת בזהירות יתרה. עלייך להימנע מגילוי בלתי רצוי וללא הסכמה של נתוניך ו/או נתוניהם האישיים של צדדים שלישיים
  • בעל מאגר המידע: פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי (2014) בע”מ.

כתובת: הצורן 8א’ נתניה, ישראל. טלפון: 972-9-8920930

כתובת: הצורן 8א’ נתניה, ישראל. טלפון: 972-9-8920670+

 • שינויים במדיניות
  • אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים ושיפורים בשירותים ובערוצי השירות – כולם או חלקם, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש בהם בכל עת, ואף להפסיק ולהתחיל את פעילותם מפעם לפעם, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי. כל שינוי יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו.
  • כמו כן, אנו שומרים על זכותנו לעדכן את מדיניות זו מעת לעת ועל פי שיקול דעתנו הבלעדי. כל שינוי יחייב החל ממועד פרסומו, וילווה במסירת הודעה באתר האינטרנט. אנא הקפידו לעקוב אחר שינויים. 
 • סמכות שיפוט
  • על מסמך מדיניות זה חל הדין הישראלי ויחולו חוקי מדינת ישראל. בכל מחלוקת הנובעת או הקשורה במדיניות זו ו/או בשימוש בערוצים שאנו מעמידים לרשותך כמפורט לעיל, תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בתל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הבלעדי. במידה וייקבע שחלק כלשהו ממדיניות זו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה, שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי ההסכם יישארו בתוקפם.