Find My Luggage

הגעתם לחו“ל והמזוודה שלכם לא? טוב שעשיתם פספורטכארד. במקום שתחפשו את המזוודה בעצמכם, אנחנו נעשה זאת בשבילכם. הכיסוי היחיד בישראל שמכסה עד $1000 בעת עיכוב מזוודה ישירות לכרטיס ה – PassportCard!

לרכישה – לחצו כאן

שירות איתור הכבודה הייחודי של פספורטכארד

המזוודה לא הגיעה עם נחיתתכם בחו”ל?


אנו נטעין $150 מיידית לכרטיס ה – PassportCard שלכם

עברו חמישה ימים מלאים והמזוודה עדיין לא אותרה?


אנו נטעין לכרטיס ה- PassportCard שלכם $850 נוספים!

רכשתם כיסוי כבודה?


תוכלו ליהנות ללא עלות נוספת משירות Find My Luggage.
הקמנו יחידת איתור כבודה אשר תסייע לכם באיתור המזוודה בחו”ל

הכיסוי הוא בהתאם לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה ובכפוף לרכישת כיסוי כבודה ובתנאי שהכיסוי בתוקף בזמן קרות האירוע והלקוח נמצא עדיין בחו”ל במועד הגשת התביעה. בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים. אם יתברר כי המזוודה אבדה, ינוכו הסכומים הנ”ל מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל אובדן המזוודה. שירות Find My Luggage אינו חלק מהכיסוי הביטוחי. איתור הכבודה מבוסס על נתוני מערכת לאיתור כבודה ונעשה בכפוף למגבלותיה. אין באמור התחייבות למציאת הכבודה. החברה רשאית להפסיק את מתן השירות בכל עת.