הרחבה לכיסוי הוצאות רפואיות נוספות בפוליסת PassportCard

העולם הגלובלי בו אנו חיים, מביא ישראלים רבים לצאת לחו”ל במטרה לחיות ולעבוד במדינות שונות, כאשר הבסיס בישראל עדיין מהווה עבורם עוגן בעת הצורך.
ביטוח נסיעות לחו”ל “רגיל” נותן מענה להוצאות רפואיות בקשר מצבי חירום רפואיים בלבד. על כן, ביטוח כאמור אינו מתאים לצרכים הרפואיים השוטפים של ישראלים, אשר מצד אחד עוברים לחיות ולעבוד בחו”ל, ומצד שני אינם מנתקים תושבות ישראלית. כך שבעת שהותם בחו”ל הם זקוקים לשירותי רפואה שוטפים, לאו דווקא חירומיים, ומנגד, בקרות אירוע בריאותי משמעותי, באפשרותם לשוב לישראל לקבלת שירותים רפואיים.
הרחבה לכיסוי הוצאות רפואיות נוספות  בפוליסת PassportCard נותנת מענה בדיוק לדרישות אלו.

עיקרי הכיסוי

  • הוצאות טיפול שאינו דחוף בחו”ל – עד $5,000 לכל תקופת הביטוח
  • פיצוי בגין יום אשפוז בבית חולים בחו”ל – $125 ליום אשפוז ועד 4 ימים לכל אירוע רפואי
  • הוצאות טיפולי פיזיותרפיה / כירופרקטיקה בחו”ל – עד $500 לכל תקופת הביטוח
  • הוצאות בדיקות תקופתיות בחו”ל* – עד $500 לכל תקופת הביטוח לכל השירותים
  • הוצאות טיסה לישראל ושהייה לצורך טיפול רפואי בישראל החייב באשפוז – עד $5,000 למבוטח, ועד $5,000 למתלווים**.

בנוסף הרחבה לכיסוי הוצאות עבור שירותים רפואיים נוספים בחו”ל לילדים עד גיל 18 בחינם

  • תקרת כיסוי נוספת של $5,000 להוצאות טיפול שאינו דחוף בחו”ל לילדים הכוללת בנוסף:
    • הוצאות רפואיות עבור שירותים פסיכולוגיים בחו”ל לילדים***
    • הוצאות בדיקות התפתחות בחו”ל לילדים***

 

לפרטים נוספים ולרכישת הפוליסה ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון: 9912*