בקשה לביטול פוליסה

השלכות לביטול פוליסה

ברצוננו להסב את תשומת ליבך להשלכות העלולות לנבוע מביטול הפוליסה.

עם כניסת הביטול לתוקף:

א. כל זכויותיך על פי הפוליסה מתבטלות עם ביטול הפוליסה. תביעות לתשלום תגמולי ביטוח שתוגשנה עם תאריך אירוע ביטוחי המאוחר מתאריך הביטול, תדחנה לתשלום ואין זה משנה אם מדובר על תביעות בגין מצב רפואי חדש או מצב רפואי מתמשך שהחל כאשר הביטוח היה בתוקף. הזכאות נקבעת, בראש ובראשונה, לפי תאריך קבלת השירות (ניתן להגיש תביעות עם תאריך שירות מוקדם לתאריך הביטול המבוקש שתטופלנה לפי תנאי הפוליסה).

ב.  לא יהיה ניתן לבצע פעולות בכרטיס ה-PassportCard שברשותך לאחר תאריך הביטול המבוקש.

ג. במידה ותבקש להצטרף שוב לביטוח לאחר הביטול יהיה הדבר כרוך בחיתום רפואי ובחינת המצב הרפואי של מועמד לביטוח לפני הצירוף.

ד. בקשה מחודשת להצטרפות תוגש רק לתוכניות המשווקות באותה עת.

ה. לאחר ביטול הפוליסה, דמי הביטוח שהנך זכאי להם על פי תנאי הפוליסה יוחזרו לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה עסקת הרכישה.

הנחיות לביטול פוליסה

בקשה לביטול פוליסה יכולה להתבצע באמצעות: דוא”ל, חשבון אישי, טלפון, פקס, טופס ביטול.  

  • בכל עת שהפוליסה טרם נכנסה לתוקף ניתן לבטל באמצעות כניסה לחשבונך האישי באתר השירות העצמי ומילוי טופס מקוון.
  • שיחת טלפון למוקד השירות 972-72-2658898+
  • צ’אט באמצעות הוואטספ 050-6708544
  • באמצעות שליחה לכתובת מייל pcsr@passportcard.co.il
  • באמצעות פקס שמספרו 972-9-8920900+

לתשומת ליבך:

  • עם סיום הגשת הבקשה תשלח הודעת SMS בדבר אישור קבלת בקשה לביטול פוליסה.
  • טיפול בבקשת הביטול יתבצע תוך 3 ימי עסקים לכל המאוחר.
  • בסיום הטיפול בבקשה, ישלח מכתב אישור בדבר ביטול הפוליסה לכתובת הדוא”ל המעודכנת במערכת.