נאלצתם לבטל או לקצר את הנסיעה מסיבות רפואיות?

צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו ונבדוק את הזכאות שלכם לכיסוי, על פי הפוליסה.

במקביל, חשוב לבצע את הפעולות הבאות:

• לפנות לגורם ממנו הוזמנו מרכיבי הנסיעה (חברת תעופה, מלון, סוכנות נסיעות וכיו”ב) בהודעה על ביטול ההזמנה, ולמצות את זכאותכם לקבלת החזרים בגין ביטול הנסיעה.

• יש לשמור אסמכתאות על גובה דמי הביטול ו/או גובה ההחזרים שהתקבלו מהגורמים השונים שבאמצעותם הוזמנו מרכיבי הנסיעה.

הכיסוי לביטול או קיצור נסיעה אינו חל במצבים בהם הנסיעה בוטלה ו/או קוצרה עקב מצבו הרפואי או פטירתו של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב (כהגדרתו בסעיף 22 בפוליסה) אם המבוטח ו/או בן המשפחה הקרוב ביקר במיון או שהה באשפוז עקב אותו מצב רפואי במהלך ששת החודשים שקדמו לרכישת הפוליסה.

לצורך הגשת תביעה, באפשרותכם לגשת לאיזור האישי, ולמלא את פרטי התביעה ולצרף גם את המסמכים הבאים הנוגעים לסוג התביעה שברצונכם להגיש.

בעלי פוליסה שנתית:

יש לצרף רישום כניסות ויציאות מגבולות ישראל ממשרד הפנים (ניתן להוריד את הטופס הרלוונטי באתר משרד הפנים).

הכיסוי לביטול ו/או קיצור נסיעה ניתן לרכישה בתוספת תשלום, והינו בתוקף רק אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

ביטול נסיעה

המסמכים הנדרשים בתביעת ביטול נסיעה:

 1. אסמכתאות על ביקור במיון ואשפוז בחצי השנה שקדמה לרכישת הפוליסה, אישור על כך  שהאדם הרלוונטי בגללו בוטלה הנסיעה איננו סיעודי, כולל התייחסות של הרופא המטפל למקרה בגינו מוגשת התביעה לביטול הנסיעה.
 2. המלצת רופא לאיסור נסיעה בגין המחלה.
 3. אישור מסוכנות הנסיעות / חברת התעופה בגין דמי הביטול.
 4. קבלה על התשלום בעבור כלל מרכיבי הטיול (כגון טיסות, מלונות, השכרת רכב וכו’ או לחילופין קבלה על רכישת חבילת נופש).
 5. פירוט הוצאות טיסה וקרקע (עלות נפרדת של הטיסה, בתי המלון, שירותי קרקע נוספים שהוזמנו מראש) לתשומת לבך: חשבונית אינה מהווה אסמכתא לתשלום. יש לצרף קבלה.
 6.  במקרה של פטירה – דו”ח פטירה, דו”ח סיכום אשפוז (במידה וקיים) הקובע את סיבת המוות.

קיצור נסיעה

המסמכים הנדרשים בתביעת קיצור נסיעה:

 1. סיכום אשפוז ו/או סיכום מחלה ו/או סיכום ניתוח ו/או מסמכים רפואיים ו/או דו”ח רפואי של הרופא המטפל בחו”ל, הכולל דיאגנוזה, סיבת הטיפול ואופן הטיפול הנדרש.
 2. המלצה מהרופא המטפל בחו”ל לקיצור הנסיעה וחזרתו של המבוטח ארצה לצורך המשך טיפול או אישור על כך שהמבוטח אינו כשיר להמשיך את הטיול במצבו ונדרש לחזור ארצה.
 3. במקרה של תביעה הקשורה לאירוע פטירה, חלילה, יש לצרף סיכום פטירה (המציין את סיבת הפטירה) ותעודת פטירה של המנוח.
 4. העתק של כרטיסי הטיסה המקוריים וכרטיסי הטיסה החדשים שנרכשו בעקבות קיצור הנסיעה. אסמכתא על תשלום בגין ההוצאות שנרכשו במסגרת הנסיעה המקורית (המתוכננת) – בכלל זה אסמכתאות על תשלום בעבור טיסות, מלונות, ושירותים אחרים שהוזמנו מראש.
  לתשומת לבך: חשבונית אינה מהווה אסמכתא לתשלום. יש לצרף קבלה.
 5. אסמכתא על דמי ביטול בהם נאלצת לשאת בעקבות קיצור השהות בבית המלון / ביטול שהות מתכוננת בבית המלון שהוזמן מראש.
 6. אסמכתא בגין דמי שינוי כרטיס הטיסה / אסמכתא בגין עלות רכישת כרטיס טיסה חלופי מחברת התעופה או מסוכנות הנסיעות, בצירוף קבלה על התשלום.
 7. במקרה של קיצור נסיעה עקב אשפוז של בן משפחה קרוב, יש להגיש סיכום אשפוז, ואישור מהרופא המטפל על כך שלא היו ביקורים בחדר המיון /אשפוזים בחצי השנה האחרונה ואישור על כך שבן המשפחה אינו סיעודי.

שהות מעבר לתקופת הביטוח

המסמכים הנדרשים בתביעת שהות מעבר לתקופת הביטוח:

 1. המלצה רפואית להישאר במדינת היעד ולדחות את מועד החזרה ארצה.
 2. קבלות עבור השהות הנוספת שהוזמנה במלונות.
 3. עותק של כרטיסי הטיסה המקוריים.
 4. הקבלה עבור הזמנת כרטיס טיסה במועד החדש / שינוי הכרטיס הטיסה המקורי.