ארכיון פוליסות פספורטכארד

PassportCard

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 03/2024 – בתוקף

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 05/2023 – לא בתוקף

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 09/2022 – לא בתוקף 

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 06/2021 – לא בתוקף 

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 11/2020 – לא בתוקף 

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 10/2020- לא בתוקף 

פוליסת ביטוח נסיעות לשיווק מתאריך 08/2020 – לא בתוקף 

PassportCard Relocation

פוליסת ביטוח בריאות הוצאות רפואיות רילוקיישן USA ND לשיווק מתאריך – בתוקף 

פוליסת ביטוח בריאות הוצאות רפואיות רילוקיישן USA 1500HD לשיווק מתאריך – בתוקף 

פוליסת ביטוח חיים – לשיווק מתאריך 04/2023 – בתוקף

הרחבה World Wide Medical Evacuation – לשיווק מתאריך 30/3/2020 – בתוקף

PPO 3000/5000

Nomads

פוליסה לנוודים דיגיטליים לשיווק מתאריך 11/2021 – בתוקף