סרטונים

סרטוני הדרכה

עיכוב כבודה בהגעה ליעד בחו”ל

תשלום על שירות רפואי באמצעות כרטיס PassportCard

איסוף כרטיס PassportCard לפני הטיסה

אובדן או גניבת כבודה בארץ או בחו”ל

הגשת תביעה על גניבת טלפון נייד, מצלמה או מחשב נייד

הגשת תביעה על קיצור או ביטול נסיעה

הגשת תביעה בדיעבד על טיפול רפואי בחו”ל

איך מגיעים לעמדות PassportCard בנתב”ג?

ביצוע פעולות באזור האישי

עדכון פרטים אישיים

עדכון תאריכי פוליסה

קבלת מסמכי פוליסה

ביטול פוליסה

הגשת תביעה

סטטוס תביעה קיימת והשלמת מסמכים