סרטוני הדרכה לסוכנים

סרטוני הדרכה

שימוש בכלים שיווקיים

ביטול, עריכה והארכת פוליסה

דוחות לסוכן

צפייה והורדת מסמכים

תהליך הגשת תביעה

הורדת אפליקציית לידומט ושליחת ליד