image

ירוק או אדום? סטטוס הקורונה בזמן אמת, בכל היעדים שאליהם תרצו לטוס.

ירוק או אדום? סטטוס הקורונה בזמן אמת, בכל היעדים שאליהם תרצו לטוס.

אבטחת מידע

אבטחת מידע


אבטחת מידע

פספורטכארד רואה באבטחת המידע נושא בעל חשיבות מרכזית. אנו משקיעים משאבים רבים, כדי לשמור על סודיות פרטיך ונתוניך האישיים, תוך שימוש בשיטות אבטחה מתקדמות ובמערכות הצפנה.