image

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות


הצהרת נגישות

חברת פספורטכארד רואה חשיבות עליונה במתן שירות הולם ואיכותי לכלל הציבור, ובכלל זאת לאנשים עם מוגבלות. לשם כך, החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בביצוע ההתאמות הנדרשות במגוון ערוצי השירות הקיימים בחברה תוך חתירה מתמדת לשיפור חווית המשתמש ומתן שירות איכותי ונגיש לכל.