image

ירוק או אדום? סטטוס הקורונה בזמן אמת, בכל היעדים שאליהם תרצו לטוס.

ירוק או אדום? סטטוס הקורונה בזמן אמת, בכל היעדים שאליהם תרצו לטוס.

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות


הצהרת נגישות

חברת פספורטכארד רואה חשיבות עליונה במתן שירות הולם ואיכותי לכלל הציבור, ובכלל זאת לאנשים עם מוגבלות. לשם כך, החברה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בביצוע ההתאמות הנדרשות במגוון ערוצי השירות הקיימים בחברה תוך חתירה מתמדת לשיפור חווית המשתמש ומתן שירות איכותי ונגיש לכל.