תמונות- הכנס השנתי של PassportCard 2023

תמונות מהכנס השנתי של פספורטכארד לשנת 2023.

מוזמנים לצפות בתמונות ולהוריד אותם לנוחיותכם.

תודה רבה על השתתפותכם