image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


כמה זמן מראש רצוי לסגור טיסה וחופשה?

איך מארגנים חופשה מושלמת? האם מומלץ לרכוש כרטיסי טיסה מראש או אולי זול ונכון יותר לרכוש אותם ממש ברגע האחרון? הנה פירוט אודות היתרונות בכל שיטה.