image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מוצ'ילרים

מוצ'ילרים


רשימת ציוד למוצ'ילרים שאסור לשכוח

טיול תרמילאים הפך להיות כמעט מסורת בקרב מי שנמצא בתחילת שנות העשרים שלו, אחרי שירות צבאי ו/או לפני תחילת "החיים האמיתיים", לימודים אקדמיים וקריירה