image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


חופשה בגרמניה בצל הקורונה

מה הסטטוס בגרמניה בימי וירוס הקורונה? מהם התנאים לטיסה לגרמניה בימי הקורונה? ומהם היעדים הפופולריים בגרמניה? למידע מלא על חופשה בגרמניה בתקופת הקורונה.