מידע שימושי

פוליסה

ביטוח ביטול נסיעה לחו”ל / קיצור נסיעה

קיצור ביטול/נסיעה

לקוחות יקרים

הכיסוי לביטול ו/או קיצור נסיעה ניתן לרכישה בתוספת תשלום, והינו בתוקף רק אם צוין במפורש בדף פרטי הביטוח.

נאלצתם לבטל או לקצר את הנסיעה מסיבות רפואיות? 

התקשרו אלינו, ואנחנו נבדוק את הזכאות שלכם לכיסוי, על פי הפוליסה.

במקביל, חשוב לבצע את הפעולות הבאות:•לפנות לגורם ממנו הוזמנו מרכיבי הנסיעה (חברת תעופה, מלון, סוכנות נסיעות וכיו”ב) בהודעה על ביטול ההזמנה, ולמצות את זכאותכם לקבלת החזרים בגין ביטול הנסיעה.•יש לשמור אסמכתאות על גובה דמי הביטול ו/או גובה ההחזרים שהתקבלו מהגורמים השונים שבאמצעותם הוזמנו מרכיבי הנסיעה.•הכיסוי לביטול או קיצור נסיעה אינו חל במצבים בהם הנסיעה בוטלה ו/או קוצרה עקב מצבו הרפואי או פטירתו של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב (כהגדרתו בסעיף 22 בפוליסה) אם המבוטח ו/או בן המשפחה הקרוב ביקר במיון או שהה באשפוז עקב אותו מצב רפואי במהלך ששת החודשים שקדמו לרכישת הפוליסה.

לצורך הגשת תביעה, באפשרותכם לגשת לאיזור האישי, ולמלא את פרטי התביעה בצירוף המסמכים הבאים:•במקרה של פטירה – תעודת פטירה.•במקרה של ביטול או קיצור נסיעה מסיבה רפואית –תיעוד מגורם רפואי מוסמך המפרט את המצב הרפואי בגינו בוטלה או קוצרה הנסיעה. במקרה של קיצור נסיעה יש צורך בהמלצת רופא לקיצור הנסיעה. במקרה של אשפוז או ביקור במיון יש לצרף את סיכום האשפוז/ביקור במיון כולל האבחנה הרפואית, וההמלצות רפואיות ככל שניתנו.•תיעוד לעניין הזמנת מרכיבי הנסיעה, ההודעה על ביטול הנסיעה, אסמכתאות על גובה דמי הביטול/גובה ההחזרים להם זכאי המבוטח (שינוי כרטיס טיסה, חיובים עבור מלונות). •במקרה של תאונת דרכים, אירוע פלילי או כל אירוע הדורש התערבות של משטרה – דו”ח משטרה.  ** ייתכן ויתבקשו מסמכים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

טפסים להורדה

ביטול/קיצור נסיעה-יוני 2020

קרא עוד

לרכישת פוליסה אונליין / להתחברות לאזור האישי