image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


ביטוח חילוץ, איתור וחיפוש בחו"ל – מה חשוב וצריך לדעת?

מתכננים לטוס לטיול הגדול או לסתם נסיעה סטנדרטית? מהו כיסוי איתור, חיפוש וחילוץ בחו"ל? מהי חשיבות הכיסוי לאיתור וחילוץ? מה חשוב לבדוק בכיסוי איתור וחילוץ? כל המידע בקליק