image

ביטוח נסיעות מומלץ: איך תתאימו את הביטוח הנכון לנסיעה שלכם?

ביטוח נסיעות מומלץ: איך תתאימו את הביטוח הנכון לנסיעה שלכם?


ביטוח נסיעות מומלץ: איך תתאימו את הביטוח הנכון לנסיעה שלכם?

עם ילדים או לצורכי עסקים, לחופשת סקי או לחופשה קטנה לפני הלידה - לכל סוג טיסה שלא תהיה אתם חייבים לבחור בביטוח הנסיעות המתאים. אז מה כדאי לדעת? ואילו סוגי ביטוחים יש? המדריך השלם של PassportCard