image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מוצ'ילרים

מוצ'ילרים


מוצ'ילרים בעידן הקורונה: לאן אפשר לטוס לטיול אחרי צבא?

דרום אמריקה או מרכז אמריקה? עם חיסון או עם בידוד? עם פתיחת השמיים יכולים גם הצעירים לשוב ולחלום על הטיול הגדול שלהם. המדריך השלם למוצ'ילר בזמן מגיפה עולמית