image

מגזין PassportCard

מגזין PassportCard

מידע לנוסע

מידע לנוסע


חופשה בגיאורגיה בעידן הקורונה

כבר בחודש יוני, ישראלים רבים המתינו בציפייה דרוכה להודעה הצפויה בדבר פתיחת הגבולות הגיאורגיים לישראלים. למרבה הצער ולאכזבתם של הממתינים, מצב הקורונה במחוזותינו הוביל להקפאת התקוות לחופשה בגיאורגיה עד להודעה חדשה. באותם ימים רחוקים של תחילת חודש יוני, אובחנו בישראל פחות מ-20 אלף חולי קורונה. אך נתון זה הספיק כדי שישראל לא תהפוך למדינה הראשונה שאזרחיה מורשים להיכנס לגיאורגיה בעידן הקורונה, כפי שתוכנן במקור.